PGCon2016 - 20180510

PGCon 2016
The PostgreSQL Conference

Tatsuro Yamada

Tatsuro Yamada is a software architect at NTT OSS Center. He joined NTT in 1999.

Tatsuro Yamada is a software architect at NTT. He joined NTT in 1999.